Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-01-30 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor