Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Justering
Motioner
Föredragande: MB, ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, torsdagen den 13 februari 2020

3. Information med anledning av Försvarsberedningens rapport Värnkraft om lokalisering av nya grundorganisationsenheter
Sollefteå kommun
Kommunstyrelseordförande Johan Andersson
Projektledare Hans Pahlin
Härnösands kommun
Kommunstyrelseordförande Andreas Sjölander
Tillväxtchef Uno Jonsson
Kramfors kommun
Kommunstyrelseordförande Malin Svanholm
Tillväxtchef Susanne Köningson

4. Justering av protokoll

5. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Beredning
Skr. 2019/20:70 och motioner
Föredragande: MB

6. Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (FöU3)
Beredning
Prop. 2019/20:51 och en motion
Föredragande: AS

7. Förenklad motionsberedning
Diskussion

8. EU-frågor

9. Kl. 11.00 Information om Sveriges partnerskap i Nato
Försvarsminister Peter Hultqvist

10. Information om anskaffning av ubåtar
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Generaldirektör Göran Mårtensson, Försvarets Materielverk

11. Anmälningar och kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor