Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens arbetsprogram för 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM(2020) 37
Föredragande: AS

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor