Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-13 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Falu kommun med anledning av Försvarsberedningens rapport Värnkraft om lokalisering av nya grundorganisationsenheter
Kommunstyrelseordförande Joakim Storck (C)
Kommundirektör Pernilla Wigren

2. Kl. 10.30 Information av Östersunds kommun med anledning av Försvarsberedningens rapport Värnkraft om lokalisering av nya grundorganisationsenheter
Kommunstyrelseordförande Bosse Svensson (C)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen Pär Jönsson (M)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen Niklas Daosson (S)
Kommundirektör Anders Wennerberg

3. Justering av protokoll

4. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:70 och motioner
Föredragande: MB

5. Militära frågor (FöU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

6. Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (FöU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:51 och en motion
Föredragande: AS

7. Kommissionens arbetsprogram för 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
COM(2020) 37
Föredragande: AS

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00

Bilagor