Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-10-01 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet om samarbetet Future Combat Air System (FCAS) (tillsammans med UU)
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Information av Försvarsdepartementet om pågående projekt
Försvarsminister Peter Hultqvist

3. Justering av protokoll

4. Skyddsobjekt och obemannade farkoster (FöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:127
Föredragande: ML

5. Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 (FöU1y)
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Justering
Prop. 2018/19:136 och motioner
Föredragande: ML

6. EU-frågor

7. Reseberättelse

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor