Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-20 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (FöU3)
Justering
Prop. 2019/20:51 och motion
Föredragande: AS

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU3 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, torsdagen den 5 mars 2020

3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Justering
Skr. 2019/20:70 och motion
Föredragande: MB

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, torsdagen den 5 mars 2020

5. Kommissionens arbetsprogram för 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
COM(2020) 37
Föredragande: AS

6. Justering av protokoll

7. Militära frågor (FöU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor