Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Militära frågor (FöU9)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU9 Militära frågor, onsdagen den 18 mars 2020

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Deltagande i årliga säkerhetskonferensen för Baltikum, Norden, Tyskland och Polen den 31 maj–2 juni 2020 i Åbo, Finland
Beslut

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor