Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Hemvärnet
Rikshemvärnschef generalmajor Stefan Sandborg

2. Kl. 10.30 Information av Justitiedepartementet om aktuella frågor och prioriteringar
Inrikesminister Mikael Damberg
Ämnesråd Ulf Eliasson
Kansliråd Karolina Lemoine
Politiskt sakkunnig Rebecca Abrahamsson

3. Justering av protokoll

4. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML, AS

5. Försvarspolitik (FöU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor