Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-03-19 kl. 08:30

Torsdag 2020-03-19 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-19 08:30
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll

2. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML, AS

3. Försvarspolitik (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Prop. 2019/20:86 och ev. motioner
Prop. 2019/20:110 och ev. motioner
Föredragande: LF

6. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Föredragande: LF

7. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:127 yrkande 4 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) från konstitutionsutskottet

8. Reseberättelse

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 mars 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor