Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-04-16 kl. 10:30

Torsdag 2020-04-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-04-16 10:30
Plats: Skandiasalen

1. Information av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarets materielverk om erfarenheter av arbetet med covid-19
Företrädare för FM
Generaldirektör Dan Eliasson, MSB
Avdelningschef Camilla Asp, MSB
Avdelningschef Anna-Maria Bergholm Söder, MSB
Företrädare för FMV

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor