Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:40

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:40

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-04-23 09:40
Plats: Förstakammarsalen

1. En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (FöU6y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Justering
Prop. 2019/20:65 och motion
Föredragande: ML

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 11.00

Bilagor