Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-04-23 kl. 11:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-04-23 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet om försäljning av ubåtar
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (FöU4)
Beredning
Skr. 2019/20:93 och motioner
Föredragande: AS

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor