Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-05-05 11:00
Plats: RÖ5-37

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 12 maj 2020
Försvarsminister Peter Hultqvist

3. Kl. 11.40 Information av Justitiedepartementet med en samlad redovisning av bevakningsansvariga myndigheters remissvar på rapporten Motståndskraft (Ds 2017:66)
Inrikesminister Mikael Damberg

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor