Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-05-07 kl. 13:30

Torsdag 2020-05-07 kl. 13:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-05-07 13:30
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

Protokoll 2019/20:28

3. Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (FöU4)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:93 och motioner
Föredragande: AS

4. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (FöU7y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skr. 2019/20:75
Föredragande: MB

5. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2019/20:99
Föredragande: MB

6. Eventuellt yttrande till utrikesutskottet
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Föredragande: MB

7. Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter (FöU10)
Beredning
Prop. 2019/20:157 och motion
Föredragande: ML

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor