Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-10-03 kl. 11:00

Torsdag 2019-10-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-03 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet
COM(2019) 399

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor