Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Torsdag 2020-05-14 kl. 09:55

Torsdag 2020-05-14 kl. 09:55

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-05-14 09:55
Plats: Förstakammarsalen

1. Vårändringsbudget för 2020 (FöU8y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Justering
Prop. 2019/20:99
Föredragande: MB

2. Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar (FöU9y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Föredragande: MB

3. Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (FöU4)
Justering
Skr. 2019/20:93 och motioner
Föredragande: AS

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor, torsdagen den 4 juni 2020

5. Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter (FöU10)
Justering
Prop. 2019/20:157 och motion
Föredragande: ML

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter, torsdagen den 4 juni 2020

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11.30

Bilagor