Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-05-14 kl. 11:30

Torsdag 2020-05-14 kl. 11:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-05-14 11:30
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

3. Presentation av utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning
[SOU 2020:23
] (tillsammans med SoU)
Utredaren Åsa Kullgren

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

Preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor