Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Tisdag 2020-05-26 kl. 10:30

Tisdag 2020-05-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-05-26 10:30
Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön

1. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet
Generaldirektör Björn Lyrvall med medarbetare

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 12.00

Bilagor