Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Torsdag 2020-05-28 kl. 12:00

Torsdag 2020-05-28 kl. 12:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-05-28 12:00
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Presentation av utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar
Utredare Anders Danielsson (telefon)
Utredningssekreterare Magnus Hjort
Utredningssekreterare Stina Wessling

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor