Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:55

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:55

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-06-04 08:55
Plats: Förstakammarsalen

1. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (FöU7y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skr. 2019/20:75
Föredragande: MB

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 10.15

Bilagor