Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:15

Torsdag 2020-06-04 kl. 10:15

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-06-04 10:15
Plats: RÖ4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om sommarens beredskap för skogsbrandflyg m.m.
Chefen för operativa avdelningen Anneli Bergholm Söder

3. Kl. 10.45 Information av Försvarsmakten om corona-pandemins konsekvenser för myndighetens verksamhet

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2020
Tidpunkt och lokal, se kallelse

Bilagor