Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Tisdag 2020-08-25 kl. 11:00

Tisdag 2020-08-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-08-25 11:00
Plats: Lektionssal 1 (RV2)

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans under punkterna 1–5

2. Information av Justitiedepartementet om arbetet med försvarspropositionen
Inrikesminister Mikael Damberg

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Information av Försvarsdepartementet om arbetet med försvarspropositionen samt Försvarsmaktens och Försvarets materielverks kompletterade budgetunderlag för 2021
Försvarsminister Peter Hultqvist

7. Information av Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) om myndigheternas kompletterade budgetunderlag för 2021
Överbefälhavare general Micael Bydén
Överdirektör Dan Ohlsson, FMV

8. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 10 september 2020 kl. 10.00

Bilagor