Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: AS

3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

4. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Prop. 2019/20:15 och motioner
Föredragande: ML

5. Reseberättelse

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor