Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-22 kl. 10:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-22 10:00
Plats: RÖ5-30 (punk 1, UU:s sessionssal) RÖ5-32 (punkt 2-8, FöU:s. sessionssal)

1. Kl. 10.00 Internationella insatser m.m. (tillsammans med UU)
Information
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet

2. Tidigast kl. 11.00 Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (FöU4y)
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Beredning
Prop. 2019/20:15 och motioner
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor