Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (FöU4y)
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Justering
Prop. 2019/20:15 och motioner
Föredragande: ML

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FöU3y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: AS

5. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: ML

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 10.00

Bilagor