Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FöU3y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Föredragande: AS

2. Arbetet i frågor som rör Kina (FöU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skr. 2019/20:18 och motioner
Föredragande: ML

3. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 12 november 2019
Statssekreterare Jan-Olof Lind

4. Justering av protokoll

5. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

6. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Prop. 2019/20:27, prop. 2019/20:28, prop. 2019/20:29 och motioner
Föredragande: LF

7. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Föredragande: LF

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 november 2019 kl. 11.00

Bilagor