Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-19 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Försvarsmaktens remissvar över Värnkraft
Överbefälhavare Micael Bydén
Generaldirektör Peter Sandwall

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälan om RiR 2019:30 Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

5. Information om utskottets resa till Norge

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 november 2019 kl. 11.00

Bilagor