Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 09:30

Torsdag 2020-09-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-10 09:30
Plats: Kl. 09.30 RÖ9-54 (EUN:s sessionssal, punkt 1–9) Kl. 10.00 Förstakammarsalen (punkt 10–14)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Justering av protokoll

3. Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer (FöU2)
Beredning
Prop. 2019/20:154 och motion
Föredragande: AS

4. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut och beredning
Prop. 2019/20:193 och ev. motioner
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Forskningsdag våren 2021

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september 2020 kl. 10.00

Ajournering till kl. 10.00

10. Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Stf insatschef generalmajor Urban Molin, Försvarsmakten

11. Säkerhetsläget i Östersjön (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Stf insatschef generalmajor Urban Molin, Försvarsmakten

12. Den militära utbildningsinsatsen i Irak (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Stf insatschef generalmajor Urban Molin, Försvarsmakten

13. Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Stf insatschef generalmajor Urban Molin, Försvarsmakten

14. Fråga om internationellt försvarssamarbete (tillsammans med utrikesutskottet)
Information
Försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsdepartementet
Utrikesminister Ann Linde, Utrikesdepartementet
Stf insatschef generalmajor Urban Molin, Försvarsmakten

Bilagor