Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: RÖ5-32

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Prop. 2019/20:193 och motioner
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer (FöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:154 och en motion
Föredragande: AS

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september 2020 kl. 10.00

Bilagor