Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-24 10:00
Plats: RÖ5-32

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer (FöU2)
Justering
Prop. 2019/20:154 och en motion
Föredragande: AS

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer, onsdagen den 14 oktober 2020

4. Justering av protokoll

5. En effektivare kommunal räddningstjänst (FöU3)
Beredning
Prop. 2019/20:176 och motioner
Föredragande: ML

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: AS

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 september 2020 kl. 11.00

Bilagor