Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 09:45

Torsdag 2020-10-01 kl. 09:45

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-10-01 09:45
Plats: Skandiasalen

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans under
punkterna 1–6

2. Justering av protokoll

Protokoll 2020/21:3

3. En effektivare kommunal räddningstjänst (FöU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:176 och motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Kl. 10.00 Information om arbetet med att inrätta ett nytt cybersäkerhetscenter
Chefen för Must generalmajor Lena Hallin, Försvarsmakten
Säkerhetspolischef Klas Friberg, Säpo
Generaldirektör Dan Eliasson, MSB
Generaldirektör Björn Lyrvall, FRA

8. Kl. 11.00 Information om Försvarsmaktens cyberförsvarsstyrka
Generalmajor Thomas Nilsson, Försvarsmakten

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 11.00

Bilagor