Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-15 10:00
Plats: RÖ5-37 (f.d. BoU:s sessionssal)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. En effektivare kommunal räddningstjänst (FöU3)
Justering
Prop. 2019/20:176 och motioner
Föredragande: ML

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, onsdagen den 21 oktober 2020

4. Justering av protokoll

5. Utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: LI

6. Höständringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Prop. 2020/21:2
Föredragande: MB

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

Preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 11.00

Bilagor