Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-20 11:00
Plats: RÖ4-50 (SoU:s sessionssal)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Överläggning om EU:s civilskyddsmekanism
Inrikesminister Mikael Damberg, Justitiedepartementet

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor