Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: RÖ5-32

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: LI

4. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet
Fråga om yttrande till justitieutskottet. Ev. beslut
Prop. 2020/21:13 och motioner
Föredragande: MB

5. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Prop. 2020/21:30 (avsnitt 5 Säkerhetspolitik) och ev. motioner
Föredragande: LF

6. Totalförsvaret 2021–2025 (FöU4)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:30 och ev. motioner
Föredragande: LF

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020 kl. 10.45

Bilagor