Försvarsutskottets sammanträde Onsdag 2005-09-14 kl.

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid:
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Seminarium av Värnpliktsrådet och försvarsutskottet
den 14 oktober 2005

3. Höstsymposium av Kungl. Krigsvetenskapsakademien
och försvarsutskottet den 26 oktober 2005

4. Sammanträdesplanering m.m. för höstterminen 2005

5. Övriga frågorBilagor


- PM: Värnpliktsrådet och försvarsutskottet - ett
attitydsystem (p. 2)
- PM: Höstsymposium - försvarsutskottet och Kungl.
Krigsvetenskapsakademien (p. 3)
- PM: Vissa planeringsförutsättningar för FöU under
höstterminen (p. 4)
- PM: Sammanträdes- och aktivitetsplan riksmötet 2005/06
- höstterminen 2005 (p. 4)
- PM: Ej behandlade yrkanden
- Skrivelse från Riksrevisionen
- PM: Europaparlamentets resolution om säkerhetsforskning