Försvarsutskottets sammanträde Onsdag 2008-06-18 kl. 15:10

Utskottsmöte 2007/08:41

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:41
Datum och tid: 15:10
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU15
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU15
Lag om signalspaning (förnyad behandling) (UB)

5. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:40
- Förslag FöU15