Försvarsutskottets sammanträde Onsdag 2008-06-18 kl. 15:55

Utskottsmöte 2007/08:42

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:42
Datum och tid: 15:55
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU15
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU15
Lag om signalspaning (förnyad behandling) (UB)

5. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:41
- Förslag FöU15