Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2004-11-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionsal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Grönbok om försvarsupphandlingar
Föredragning av Regeringskanliet inför behandling av
Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM17
Grönbok om försvarsupphandlingar.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Överläggningar/Preliminär justering FöU4
Överläggningar/Preliminär justering av betänkande
2004/05:FöU4 Sveriges försvarspolitik 2005-2007.
(UB, JT, KHS)

6. Riksdagens framtidsdagar 2005

7. Utskottsresor

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2004/05:13
- Utkast: FöU4
- Grönbok om försvarsupphandlingar
- PM om riksdagens framtidsdagar
- Ekonomisk sammanställning av FöU:s utlandsresor
(delas på bordet)
- PM: 2004-02-02 Analys av kommuner och lokala
arbetsmarknader där Försvarsmakten har verksamhet
- E-postmeddelande från Magnus Rodin