Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionsal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Överläggningar FöU8
Överläggning om betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder
och ersättningar vid naturkatastrofer i Sverige. (UB)

5. Överläggningar FöU7
Behandling av betänkande 2004/05:FöU7 Skydd mot
olyckor (IW)

6. Utskottets utrikes resor (KHS/IW)

7. Diverse planeringsfrågor för FöU (IW)

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2004/05:22
- Utkast.PM: FöU8
- Överl.PM: FöU7
- PM: Utrikes resor - lägessammanställning
- PM: Diverse planeringsfrågor