Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-03-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelande

4. Justering FöU8
Justering av betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder
och ersättningar vid naturkatastrofer i Sverige. (UB)

5. Överläggningar FöU7
Överläggning om utkast till betänkande 2004/05:FöU7
Skydd mot olyckor (IW)

6. Föredragning
13.00 - 14.00 Försvarsmakten redovisar läget och
verksamheten vid de fyra största utlandsmissionerna.

Bilagor


- Utkast till protokoll 2004/05:24
- Förslag PM: FöU8
- Utkast PM: FöU7