Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
11.00 Försvarsdepartementet angående Sveriges
svar på EU-kommissionens förslag om riktlinjer
för försvarsupphandling.

11.15 Försvarsdepartementet samt Försvarsmakten
informerar om omställningen av grundorganisationen.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Justering FöU7
Justering av betänkandet 2004/05:FöU7 Skydd mot
olyckor (IW)

6. Överläggningar FöU9
Behandling av betänkande 2004/05:FöU9 Allvarliga
kemikalieolyckor (KHS)

7. Motion 2004/05:Fö39 m.fl.
Fortsatt behandling av motion 2004/05:Fö39 m.fl.

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2004/05:26
- Förslag: FöU7
- Överl.PM: FöU9
- Motionshäffte med motion Fö39 m.fl.