Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-06-07 kl. 12:00

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36
Datum och tid: 12:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information av försvarsminister Leni Björklund om ett
kommande regeringsbeslut om en utvecklingsbeställning


Bilagor