Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2004-10-26 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2004/05:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Materielföredragning av statssekreterare Jonas Hjelm m.fl.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering av FöU3
Justering av betänkande FöU3 Lag om ändring i
sekretesslagen
(KHS)

6. Mottagande av motioner från andra utskott
Från lagutskottet 2004/05:L243.
Från utrikesutskottet 2004/05:U257 yrkandena 23 och 31.

7. Överlämnande av motioner till andra utskott
- Till konstitutionsutskottet 2003/04:Fö258
-
Till utrikesutskottet 2003/04:Fö242 yrkandena 2 och 4,
2004/05:Fö204 yrkandena 1-2 samt 2004/05:212
yrkandena 2-4.
- Till sammansatta utrikes och försvarsutskottet 2003/04:U256
yrkandena 5 och 7, 2004/05:Fö8 yrkandena 1, 4, 11, 12,
14-15 samt 2004/05:Fö28 (hela motionen).

8. Överläggningar FöU4
Behandling av bet. 2004/05:FöU4 Sveriges försvarspolitik
2005-2007 - avsnittet Försvarspolitik och ekonomi.
(UB)

9. Överläggningar FöU4
Behandling av bet. 2004/05:FöU4 Sveriges försvarspolitik
2005-2007 - avsnittet Insatsorganisationens omfattning och
utveckling.
(JT)

10. Övriga frågor

Bilagor


Utkast till protokoll 2004/05:7
Förslag till FöU3
Lista: Överlämnade av motioner till andra utskott
Överl. PM: FöU4-Försvarspolitik och ekonomi
Överl. PM: FöU4-Insatsorganisationen