Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
11.00 Försvarsmakten redogör för arbetet med ett
personalförsörjningssystem.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU3
Behandling av underlag till betänkande FöU3 Transport
av farligt gods.
(KHS)

6. Överläggning FöU4
Behandling av underlag till betänkande FöU4 Sjö- och
kustövervakningsfrågor.
(IW)

7. Överläggning FöU5
Behandling av underlag till betänkande FöU5 Vissa personal-
frågor i Försvarsmakten.
(UB)

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:12
- Överl.PM: FöU3
- Överl.PM: FöU4
- Överl.PM: FöU5