Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU3
Fortsatt behandling av betänkande FöU3 Transport av
farligt gods
(KHS)

5. Överläggning FöU4
Fortsatt behandling av betänkande FöU4 Sjö- och
kustövervakningsfrågor
(IW)

6. Överläggning FöU5
Fortsatt behandling av betänkande FöU5 Vissa personal-
frågor i Försvarsmakten
(UB)

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:13
- Överl.PM: FöU3
- Överl.PM: FöU4
- Överl.PM: FöU5