Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU6
Behandling av utkast till betänkande FöU6 Militära skjut-
och övningsfält
(IW/JLO)

5. Överläggning FöU7
Behandling av underlag till betänkande FöU7 Räddningstjänst
och skydd mot olyckor
(KHS)

6. Överläggning FöU8
Behandling av underlag till betänkande FöU8 Totalförsvars-
plikt och samhällstjänst
(UB)

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:17
- Utkast: FöU6
- Överl.PM: FöU7
- Överl.PM: FöU8
- EU-handlingar: KOM(2006) 15 slutlig