Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
11.00 Föredragning av Försvarsdepartementet (depråd
Dan Ohlsson) Försvarsmaktens Hkv (genmj Anders
Lindström) m.a.a. prop. 2004/05:160 Avveckling av
militärdistriktsorganisationen
.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Motionssammanställning samt vissa planeringsfrågor
Redovisning av motioner från allmänna motionstiden samt
kvarvarande motioner från föregående riksmöten (Material
kommer att delas på bordet).

6. Överläggning FöU2
Behandling av underlag till betänkande FöU2 Avveckling av
militärdistriktsorganisationen.
(IW)

7. Föredragning
13.15 Information av Försvarsdepartementet (depråd Johan
Raeder) inför EU:s informella försvarsministermöte.

8. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:1
- Överl.PM: FöU2
- Motionshäften (delas på bordet)
- Skrivelse m.a.a. Avvecklingen av MD-organisationen
- KOM(2005) 113 slutlig - om inrättandet av ett snabbinsats-
och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser.