Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av FöU6
Justering av betänkande FöU6 Militära skjut-
och övningsfält
(IW)

3. Föredragning
Kl. 11.15 Försvarminister Leni Björklund informerar om
EU:s informella försvarsministermöte

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Överläggning FöU7
Behandling av utkast till betänkande FöU7 Räddningstjänst
och skydd mot olyckor
(KHS)

7. Överläggning FöU8
Behandling av utkast till betänkande FöU8 Totalförsvars-
plikt och samhällstjänst
(UB)

8. Överlämnande av motionsyrkande till JuU

9. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:19
- Förslag: FöU6
- Utkast: FöU7
- Utkast: FöU8
- Brev inför försvarsministermöte
- PM: Överlämnande av yrkande till JuU