Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU7
Justering av betänkande FöU7 Räddningstjänst och
skydd mot olyckor
(KHS)

5. Justering FöU8
Justering av betänkande FöU8 Totalförsvarsplikt och
samhällstjänst
(UB)

6. Överläggning om yttrande till KU angående 2005/06:RS3

7. Ev. studieresor till Kosovo och Liberia

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:21
- Förslag till FöU7
- Förslag till FöU8
- Utkast: FöU2y
- PM: FöU resealternativ (uppdaterad)