Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
11.00 GD för Statens räddningsverk med anledning av
prop. 2005/06:133.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU12
Fortsatt behandling av betänkande FöU12 Naturkata-
strofer, m.m.
(IW)

6. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:25
- Utkast FöU12